Powstał serwis ułatwiający obywatelom udział w życiu publicznym

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
wtorek, 29 listopada 2011

Dzięki współpracy Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz firmy Pretius powstał pierwszy, ogólnopolski serwis dzięki któremu każdy mieszkaniec Polski może wyrazić swoje zdanie w otwartych konsultacjach społecznych.

Konsultacje społeczne to możliwość wyrażenia swojej opinii przez obywateli na temat aktów prawa czy innych dokumentów określających polityki publiczne zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Dokumenty do konsultacji przedstawiają instytucje lub organizacje, a w elektronicznej dyskusji może wziąć udział każda zarejestrowana w serwisie osoba.

Portal MamZdanie.org.pl ma zapewniać większą przejrzystość tworzenia nowych dokumentów i aktów prawnych – poprzez zebranie ich w jednym miejscu, jasne podanie terminów i adresów e-mail osób mogących udzielić dodatkowych informacji.

Strona działa od kwietnia 2011 roku i zamieszczone na niej były informacje o konsultacjach m.in. projektu strategii Sprawne Państwo czy komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne witryny działają także w Warszawie Poznaniu czy Krakowie. Zostały one przedstawione jako dobre praktyki podczas seminarium "Wykorzystanie nowych technologii w partycypacji" [1], które odbyło się 29 listopada 2011 r. w Warszawie.

Aktualnie trwające konsultacje na portalu MamZdanie.org.pl[edytuj | edytuj kod]

  • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju [2] – "Trzecia fala nowoczesności oznacza umiejętność łączenia modernizacji, innowacji, impetu cyfrowego z poprawą właśnie jakości życia i skokiem cywilizacyjnym"
  • Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego [3] – Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii tworzących Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju, która jest częścią Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju w perspektywie do 2030 r.
  • Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 [4] – celem konsultacji jest poddanie do publicznej dyskusji propozycji standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 w formach opieki, których dotyczy ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w pracy dziennego opiekuna.

Źródła[edytuj | edytuj kod]

  • red. – Mam Zdanie – strona projektu, 29 listopada 2011