Nowy Kodeks Wykroczeń daje skuteczne narzędzia walki z nielegalnym handlem

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
środa, 26 października 2011
Prawo i przestępczość
N icon law and crime.png

Przyjęta przez Sejm poprawka do Kodeksu Wykroczeń umożliwia samorządom skuteczną walkę z handlem w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. skwerach, ulicach, przejściach podziemnych itp).

Dotychczasowe zapisy kodeksu pozwalały nałożyć jedynie grzywnę np. za niszczenie zieleni, jeśli handlarz stał na trawniku, lub za utrudnianie przejścia, gdy handel odbywał się na chodniku. Nie było możliwe nałożenie grzywny na handlujących ani tym bardziej zabór mienia, gdyż to można było zrobić jedynie w momencie poznania właściciela towaru. Ponieważ handlujący nie wyjawiali, dla kogo pracują, władze samorządowe miały związane ręce.

Pod koniec sierpnia 2011 Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń. Dzięki tej zmianie w Kodeksie Wykroczeń pojawia się zapis, który mówi, że kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. A wobec osób, które popełnią takie wykroczenie, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Nowelizacja wchodzi w życie 19 listopada 2011 r., po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródła[edytuj]