Nowe przepisy dotyczące składek od umowy-zlecenia

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 20 marca 2015
N icon economy and business.png

Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmienił zasady płacenia składek przez pracodawców za osoby zatrudnione na umowę-zlecenie. Pracodawca ma obowiązek zapłacić składkę na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę już za marzec 2015 r. Od stycznia 2016 r. musi również opłacać od każdej umowy-zlecenie składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy składek ZUS, natomiast składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi 0,1% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia maksymalnego tych składek.

Zmiana ta wynika z komunikatu ZUS i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który na potrzeby ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uznało, że zleceniobiorcę powinno się uznać za pracownika, więc należy za niego opłacać wyżej wymienione składki. Do tej pory według Kodeksu Pracy, zleceniobiorca nie był uważany za pracownika.

Zasady te dotyczą również jednoosobowych firm, które nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę, a jedynie na umowy cywilno-prawne. Wyjątkiem są kobiety powyżej 55 lat oraz mężczyźni powyżej 65 lat zatrudnieni na umowę-zlecenie - za tych zleceniobiorców nie ma obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy.

Przedsiębiorcy mają obowiązek uregulowania składek za osoby zatrudnione na umowę-zlecenie do 15 kwietnia.

Źródła[edytuj | edytuj kod]