Nagrody Miasta Łodzi za 2016 r. i Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” zostały rozdane

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
niedziela, 22 maja 2016
Społeczeństwo
N icon society.png

Rada Miejska Łodzi raz w roku honoruje łodzian Nagrodami Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej w ciągu ostatnich 5 lat. Zaś 2 razy do roku Rada Miejska Łodzi przyznaje Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.

W Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia Odznak „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” i Nagród Miasta Łodzi.

"Dzisiejsi laureaci dołączyli do grona niezwykłych postaci, którymi Łódź może się szczycić. Jak udowadniają od lat swoją pełną miłości do naszej małej ojczyzny postawą - patriotyzm to praca i służba. To one kształtowały ich działania (…). Laureaci doskonale rozumieją, że człowiek nie żyje tylko dla siebie, lecz pozostawia po sobie ślad, kiedy żyje także dla innych, kiedy żyje społecznie" – mówił przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak do laureatów i zebranych gości podczas wręczania zaszczytnych wyróżnień.

Laureatami Nagrody Miasta Łodzi w 2016 r. zostali:

 • Krzysztof Stanisław Cwynar piosenkarz, kompozytor, poeta, reżyser, działacz społeczny i nauczyciel, obchodził 50-lecie pracy artystycznej, nadal niezwykle aktywny zawodowo – śpiewa, tworzy piosenki, jest autorem tekstów, muzyki, scenariuszy, reżyserem koncertów i spektakli. Stworzył Łódzkie Studio Integracji skupiające osoby niepełnosprawne, biedne. Jest założycielem pierwszej w kraju Wędrującej Sceny Integracji. Organizuje w łódzkich teatrach cykliczne koncerty z cyklu „Krzysztof Cwynar zaprasza…” z udziałem niepełnosprawnych artystów, laureatów ogólnopolskich festiwali integracyjnych.
 • Wojciech Grochowalski należy do osób oddanych kulturze i przedsiębiorczości, wydawca książek i czasopisma „Kultura i Biznes”, pomysłodawca Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina w Łodzi oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Artura Rubinsteina. Za pracę na rzecz Łodzi został odznaczony w 1995 roku przez Radę Miejską „Odznaką Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Odznaczony jest też srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Izabela Marta Janik prowadzi Specjalistyczną Świetlicę Środowiskową Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pochodzących z trudnych rodzin, często rozbitych i dotkniętych różnymi deficytami. Pracuje w sposób nieszablonowy, wykorzystując techniki innowacyjne, realizuje autorskie projekty, jest przyjacielem, nauczycielem, opiekunem.
 • Wojciech Nowicki dyrektor naczelny Teatru im. Stefana Jaracza od 24 lat. W tym czasie w było w teatrze 25 premier, w tym 7 polskich prapremier, zorganizowane 3 edycje Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Klasyki Światowej. W latach 2011 – 2015 Teatr Jaracza zaprezentował na scenach własnych oraz partnerów w regionie, na festiwalach, przeglądach i występach gościnnych ponad 2300 przedstawień. Od 8 lat jest wiceprezesem Unii Teatrów Polskich (organizacji skupiającej 14 najważniejszych teatrów w kraju).
 • Piotr Trzaskalski reżyser filmowy i telewizyjny, scenarzysta. Jego pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym był powstały w 2002 r. „Edi”, do którego napisał scenariusz. Ten film zdobył m. in. 5 nagród na XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego ostatni film fabularny „Mój rower” z 2012 roku również został nagrodzony w kraju, a kreacja aktorska Michała Urbaniaka stała się Odkryciem Roku w ocenie Polskiej Akademii Filmowej. Za swoją działalność artystyczną został uhonorowany m. in. Paszportem Polityki.

21 osobom wręczono Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Oto laureaci:

 • Paweł Baranowski dr hab. n. ekonomicznych, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Łódzkim, ekspert w Narodowym Banku Polskim i Narodowym Centrum Nauki. Jest współtwórcą lokalnej komórki Instytutu Ekonomicznego NBP – Zespołu Regionalnego w Łodzi, ale też współtwórca i członek redakcji serii wydawniczej Lodz Economics Working Papers.
 • Iwona Bednarek pełni obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera. Szpital pod jej kierownictwem ustawicznie się rozwija, otrzymał szereg certyfikatów i nagród. Poprawia się komfort pobytu pacjentów, warunki pracy personelu, jakość wykonywanych świadczeń.
 • Bronisław Grzelak instruktor kulturalno-wychowawczy w Widzewskich Domach Kultury oraz doskonały organizator i animator działalności społeczno-kulturalnej, pomysłodawca i współrealizator wielu wydarzeń artystycznych, bezinteresownie od ponad 25 lat współpracuje z Widzewską Galerią Ekslibrisu
 • Krystyna Jakóbowska, wolontariuszka, społeczniczka. Aktywizuje dzieci, seniorów i osoby niepełnosprawne na swoim osiedlu Bałuty-Centrum. Od dwóch kadencji działa w Radzie Osiedla Bałuty-Centrum. Jest inicjatorką wielu przedsięwzięć Rady.
 • Robert Antoni Jasiński prezesem Klubu Taekwon-do Tradycyjnego oraz Okręgowego Związku Taekwon-do w Łodzi, trener Taekwon-do Kadry Młodzików i Juniorów Województwa Łódzkiego oraz Kadry Narodowej Słowacji. Wychował wielu utytułowanych zawodników rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej.
 • Grzegorz Sławomir Kaczmarek ekolog i urbanista. dyrektor Schronisko dla Zwierząt w Łodzi które przejawia nowe inicjatywy, pozytywnie wpływające na poprawę losu zwierząt oraz znacząco zmniejszające liczbę psów i kotów w schronisku.
 • Kazimierz Antoni Kluska samorządowiec i społecznik, był przewodniczącym Rady Osiedla Widzew Wschód, był radnym Rady Miejskiej w Łodzi w V i VI kadencji. Zainicjował wiele lokalnych inwestycji i przedsięwzięć. Członrk Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi.
 • Izabella Joanna Krucińska – nauczyciel akademicki na Politechnice Łódzkiej, prof. dr hab. inż., prodziekan ds. nauki, kierownik Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej. Jest też dyrektorem Kolegium Towaroznawstwa i jednym z założycieli Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego, która wspomaga rozwój włókiennictwa.
 • Eugeniusz Lipert emerytowany żołnierz zawodowy, weteran misji zagranicznych. Członek Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Prezes koła nr 40 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Łodzi.
 • Iwona Agnieszka Maciaszczyk harcmistrzynią i instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego, komendantka Szczepu Harcerskiego im. Bohaterów Warszawy w Szkole Podstawowej nr 72, zastępca komendanta i skarbnik w Hufcu ZHP Łódź-Bałuty „Promienistych”. Jako społecznik działa na rzecz bałuckiej młodzieży.
 • Jarosław Olbrychowski członek Rady Osiedla Bałuty Doły, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, przewodniczący łódzkiego oddziału tej organizacji oraz prezes Fundacji Memoria Condita, był producentem filmów dokumentalnych oraz Łódzkim Komisarzem Filmowym.
 • Marta Olesińska dziennikarka, obecnie pracownikiem Schroniska dla zwierząt w Łodzi, od lat działa na rzecz poprawy bytu zwierząt będących podopiecznymi łódzkiego schroniska przy ul. Marmurowej. Inicjatywy, w które się angażuje, pozytywnie wpływają na los zwierząt, ale też prowadzą do zmniejszania się z roku na rok liczby podopiecznych schroniska.
 • Włodzimierz Pajdowski wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu Okręg Łódź, jest też członkiem i wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przekazuje kolejnym pokoleniom łodzian wiedzę o AK oraz współorganizuje święta i wydarzenia o charakterze patriotycznym.
 • Marian Paternoga - emerytowany żołnierz zawodowy i wiceprezes zarządu okręgowego Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych w Łodzi. Działa na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Odznaczony medalami „Pro Patria” i „Pro Memoria”. Działa także jako członek komisji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi w dorocznym konkursie „Losy żołnierza”.
 • Mirosław Pejka – jest przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przewodniczącym Łódzkiej Rady Związku Sybiraków. Inicjuje wiele działań mających na celu upamiętnienie zesłańców Sybiru, ale też aktywnie działa na rzecz osób represjonowanych i środowisk kombatantów.
 • Adam Tadeusz Przepałkowski – prezes Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin, kultywuje tradycje powstań narodowych oraz czynu niepodległościowego podjętego przez Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego. Przybliża łódzkiej młodzieży sylwetki działaczy niepodległościowych, roztacza opiekę nad grobami uczestników powstań narodowych.
 • Zbysław Stanisław Raczkiewicz prezes Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jest znany również jako współzałożyciel tajnej organizacji patriotycznej Narodowy Ruch Odrodzenia czy członek rady programowej klubów historycznych im. gen. Grota-Roweckiego. Organizator klubów historycznych im. Armii Krajowej w Łodzi i województwie oraz członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Włodzimierz Kazimierz Rudnicki – plastyk i bibliofil. Opracowuje graficznie książki i wydawnictwa przeznaczone dla towarzystw bibliofilskich. Przez blisko 25 lat współpracował bezinteresownie z Widzewską Galerią Ekslibrisu. Członek Stowarzyszenia Widzewscy Przyjaciele Ekslibrisu w Łodzi. Wcześniej był uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 • Kazimierz Mieczysław Skibicki - członek Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. W czasach stalinowskich był członkiem patriotycznej organizacji młodzieżowej działającej na terenie Łodzi, walczącej z komunistycznym systemem, za co został skazany na 10 lat więzienia. Pomaga w organizacji patriotycznych wydarzeń oraz przybliża młodzieży realia stalinowskiego systemu.
 • Ewa Magdalena Szmitka - społeczniczka, współtwórczyni i wiceprezes Klubu Sportowego „Kontra”, pierwszego w Łodzi klubu sportowego zrzeszającego piłkarki, siatkarki i koszykarki amatorki. W ramach aktywizacji sportowej mieszkańców prowadzi m.in. projekt „Kobiety na boiska”, jest też przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego. Jako przedsiębiorca wdraża strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Iwona Renata Zatorska – Sytyk przez 5 lat była dyrektorem łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nadzorowała realizację budowy autostrad A1 i A2 czy dróg ekspresowych S8 i S14. Dzięki nim Łódź wkrótce stanie się jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce, a z Łodzi zostanie wyprowadzony tranzyt. Włożyła również ogromny wkład w prace poprzedzające realizację S14.

Wręczono także zbiorowe Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 4 stowarzyszeniom:

 • Klub Krytyki Politycznej w Łodzi Łodzi – od 2007 r. stymuluje łodzian do zainteresowania się ważnymi problemami społecznymi oraz historią miasta w ścisłej współpracy z innymi organizacjami społeczno-kulturalnymi organizuje otwarte dyskusje, warsztaty i seminaria oraz akcje artystyczne. Prowadził Świetlicę Kulturalną Krytyki Politycznej wraz z księgarnią. Ogółem zrealizował kilkaset wydarzeń poświęconych różnorodnej tematyce, zapraszając do miasta kilkuset artystów, intelektualistów, publicystów i naukowców.
 • Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi powstał w 1981 r. i jest to jedyne stowarzyszenie zajmujące się historią łódzkich tramwajów i autobusów. Popularyzuje wiedzę o historii komunikacji miejskiej a jednocześnie rewaloryzuje stare pojazdy. Opiekuje się zabytkową zajezdnią tramwajową na Brusie, gdzie społecznie prowadzi muzeum transportu. Jest inicjatorem i współrealizatorem wakacyjnej Tramwajowej Linii Turystycznej „0”.
 • Miejski Klub Sportowy „Metalowiec" Łódź – powstał w 1946 r. z inicjatywy łódzkich zakładów pracy branży metalowej. Przez 70 lat jego działalności przewinęło się ponad 20 000 sportowców i co najmniej 300 działaczy. Wielu utalentowanych jego wychowanków zdobyło liczne medale i tytuły mistrzowskie. Pracę w klubie zaczynało także wielu znanych i cenionych trenerów. Znany jest też z organizowania imprez sportowych dla najmłodszych, w tym akcję „Wciągamy dzieci z bramy”.
 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej im. Sandora Petöfiego w Łodzi istnieje od 1981 r. i przybliża wiedzę o Węgrzech, historię, kulturę i wiedzę o tym kraju. Ponadto jego członkowie propagują Łódź i polską kulturę na Węgrzech.

Źródła[edytuj]