Nagroda Literacka imienia Jerzego Wilmańskiego za 2018 rok została przyznana red. Ryszardowi Poradowskiemu i wręczona 13 października 2018.

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 17 października 2018

Nagroda Literacka imienia Jerzego Wilmańskiego przyznawana jest od 2005 r. co rok przez Stowarzyszenie „Pokolenia” i Oddział Łódzki Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda nawiązuje do postępowej i niezwykle cennej ze względu na walory intelektualne i warsztatowe twórczości literackiej oraz publicystycznej zmarłego przed laty znakomitego dziennikarza łódzkiego. Na plakietce Nagrody przeczytać możemy fraszkę autorstwa Jerzego Wilmańskiego “Gdy Łódka gdzieś w kanałach ginie/Murszeją domy, czas ucieka/Przez miasto nieustannie płynie/Piotrkowska - Łodzi wierna rzeka”

W 2018 r. laureatem został red. Ryszard Poradowski prezes Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem “Za Wierność Miastu, działalność pisarską i publicystyczną”. To wyraz uznania dla dokonań łódzkiego środowiska dziennikarskiego w czasach niełatwych dla mediów, gdy wymagana jest nie tylko solidność zawodowa, ale i wierność pryncypiom hołdowanym przez ludzi pióra. W ostatnich latach tego zaszczytu dostąpili, m.in.: red. Mirosława Ferenc, red. Edward Müller i red. Mirosław Kuliś - długoletni dziennikarz, publicysta, wydawca i redaktor, twórca popularnego tygodnika „Angora”.

W uroczystym wręczeniu nagrody 13 października 2018 r. uczestniczyli m.in.: prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia” Marek Klimczak. Gratulacje laureatowi złożyli również: przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Pokolenia” w Łodzi i wasz wikireporter - wręczając laureatowi egzemplarz słownika biograficznego swojego autorstwa „Działacze krajoznawstwa, turystyki, opieki nad zabytkami, przewodnicy, z Łodzi i regionu” ISBN 978-83-88638-75-6 w której znalazł się biogram laureata, autora wielu publikacji krajoznawczych, wieloletniego społecznego opiekuna i propagatora zabytków Łodzi i województwa łódzkiego, przez kilka kadencji prezesa Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Po raz kolejny środowisko łódzkich dziennikarzy, od lat współpracujące ze Stowarzyszeniem „Pokolenia”, spotyka zaszczyt uhonorowania jednego z dziennikarzy tą prestiżową Nagrodą.

Dziennikarze licznie uczestniczyli w uroczystości.

Fotorelacja[edytuj | edytuj kod]

.