Lubelski program Wolontariusz Kultury 2012

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
piątek, 20 lipca 2012
Collage of views of Lublin.jpg

Program „Wolontariusz Kultury” jest kontynuacją programu „Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury – Lublin 2016”, który powstał z potrzeby stworzenia sieci wolontariuszy współpracujących na stałe z lubelskimi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i artystami oraz stworzenia zintegrowanego środowiska osób działających wolontaryjnie na rzecz rozwoju Lublina i regionu lubelskiego w kontekście starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Głównym celem tegorocznej edycji programu jest aktywizacja mieszkańców Lublina w wieku od 16 do 75 lat, rozbudowa zaplecza wolontariackiego, pozyskiwanie i rozwój współpracy z instytucjami publicznymi, administracją publiczną i organizacjami, które działają na rzecz rozwoju miasta Lublin i regionu lubelskiego oraz zainteresowanie ich ideą wolontariatu i wizją Lublina jako silnego ośrodka kultury, który stworzy szansę na rozwój Miasta i regionu oraz podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jej znaczeniu w kontekście budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Program zakłada realizację udoskonalonego programu warsztatów i szkoleń, spotkań i praktyk dla osób rozpoczynających działalność wolontarystyczną oraz dla animatorów kultury, którzy w swojej pracy korzystają z pomocy wolontariuszy, wspomaga sprawną realizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, podnosi jakość obsługi sektora kultury w mieście i regionie, pomaga w poszukiwaniu, tworzeniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w działalności kulturalnej, stwarza warunki do nauki, rozwoju i pracy dla wolontariuszy chcących przyczynić się do rozwoju miasta i zachęcenia mieszkańców Lublina do aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta.

W ramach Programu realizowane będą działania w dwóch modułach:

 • Moduł szkoleniowy - składa się ze szkoleń i spotkań dzięki którym uczestnicy projektu zyskają szeroką wiedzę w dziedzinach niezbędnych do sprawnej pracy w sektorze kultury.

Przewiduje się szkolenia o tematyce:

 • globus kultury – historia środowiska kulturalnego w Lublinie
 • historia i dziedzictwo kulturowe Lublina
 • zarządzanie projektem (przygotowanie, realizacja, ewaluacja)
 • narzędzia internetowe pomocne w pracy w kulturze
 • techniki animacji w kulturze
 • podstawy marketingu w kulturze
 • źródła pozyskiwania funduszy na kulturę
 • budowanie relacji i kooperacji z otoczeniem – komunikacja zewnętrzna, konflikt
 • prawa i obowiązki wolontariuszy i podmiotów zatrudniających wolontariuszy
 • komunikacja i praca w grupie
 • relacje między administracją publiczną a III sektorem
 • sztuka wystąpień publicznych

W ramach modułu szkoleniowego będą również organizowane spotkania z artystami, animatorami, organizatorami wydarzeń kulturalnych, którzy będą przybliżać uczestnikom specyfikę pracy w tym sektorze oraz przedstawiać projekty, do współpracy przy których będą zapraszani wolontariusze. W ramach tych spotkań odbędą się również wizyty w różnych podmiotach prowadzących działalność kulturalną.

 • Moduł praktyczny - wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni miasta, organizowanych przez różne instytucje kultury w Lublinie i regionie lubelskim, udział i pomoc w organizacji Gali Finałowej programu, a także przygotowanie projektu inicjatywy lokalnej, który zostanie zrealizowany w 2013 roku.

Organizacja programu:

Uczestnicy projektu będą brać udział w spotkaniach i warsztatach w trybie weekendowym od 20 września do 18 grudnia 2012. W spotkaniach będzie uczestniczyła cała grupa natomiast w warsztaty będą prowadzone w dwóch mniejszych grupach warsztatowych.

Uczestnicy będą mieli za zadanie przygotować projekt wydarzenia o charakterze społeczno – kulturalno - edukacyjnym, tzw. Inicjatywy lokalnej odbywającej się na terenie Lublina. Najlepsze projekty zostaną zrealizowane w roku 2013.

Warunkiem ukończenia programu i otrzymania dyplomu jest:

 • udział w zajęciach (przynajmniej 80% zajęć)
 • udział w co najmniej jednym wydarzeniu kulturalnym w charakterze wolontariusza w trakcie trwania programu
 • złożenie opisu projektu inicjatywy lokalnej (projekt grupowy)

Uczestnikiem programu może być każda osoba w wieku od 16–75 lat, która ma chęć rozwijać się i poznawać tajniki pracy w kulturze i aktywnie udzielać się w życiu kulturalnym miasta.

Prowadzący szkolenia to osoby związane od lat z działalnością kulturalną w Lublinie i regionie. Są to pracownicy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych posiadający praktyczne doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych o randze lokalnej, regionalnej i międzynarodowej, pracy z wolontariuszami, a także szeroką wiedzę na temat wszelkich działań kulturalnych odbywających się na terenie Lublina i regionu.

Spotkania będą odbywać się przede wszystkim w weekendy od 20 września do 18 grudnia 2012 w godzinach od 10.00 do 13.00 i/lub od 14.00 do 18.00.

Udział w programie jest bezpłatny. Koszty materiałów i ewentualnego kateringu pokrywają organizatorzy.

Program pilotują Fundacja Kultura Enter we współpracy z Warsztatami Kultury, odbywa się cyklicznie, a tematyka oraz rodzaj szkoleń i warsztatów zmieniają się w zależności od potrzeb wolontariuszy, instytucji kultury i strategii kulturalnej miasta.

Program jest realizowany dzięki środkom finansowym Urzędu Miasta Lublin.

Źródła[edytuj | edytuj kod]