Komunikat Końcowy I Wiecu Rodzimowierczego

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
wtorek, 27 sierpnia 2013
RKPsolarsymbol01.png

W dniach 24 - 25 sierpnia b.r. w Łodzi odbył się I Wiec Rodzimowierczy w Polsce. Zjazd rozpoczął się ceremonią złożenia ofiary Bogom i Boginiom Słowiańskim, w trakcie której zebrani modlili się o pomyślność obrad. W zgromadzeniu wzięły udział:

- Grupa WiD

- Pagan Federation International

- Rodzimy Kościół Polski

- Stowarzyszenie „Gontyna”

- Stowarzyszenie „Żertwa”

- Związek Wyznaniowy „Rodzima Wiara”


W trakcie posiedzeń dyskutowano m.in. o funkcjonowaniu rosnącej liczby rodzimowierców w społeczeństwie polskim, objawach dyskryminacji i nietolerancji ze strony innych związków wyznaniowych, a także coraz liczniejszych w naszym kraju przypadkach podważania wolności sumienia i wyznania. Szczególną uwagę zebrani poświęcili zagrożeniom demokracji w Polsce, wynikającym z naruszania przez organy państwowe konstytucyjnego obowiązku równego traktowania wszystkich wyznań. Ponadto w ramach zjazdu odbył się cykl wykładów dotyczących sytuacji polskiego rodzimowierstwa, a także archeologii, etnografii oraz sztuki.

Gośćmi specjalnymi byli Witold Jabłoński i Konrad Lewandowski pisarze poruszający w swej twórczości wątki rodzimowiercze. Podkreślono konieczność współpracy na rzecz rozwoju rodzimowierczego pisma „Gniazdo”.

Zgromadzeniu towarzyszyła przyjazna atmosfera, a zebrani wyrazili wolę cyklicznego kontynuowania spotkań, jak również gotowość współpracy rodzimowierczych stowarzyszeń i związków wyznaniowych przy realizacji wspólnych celów, np. ochrony zabytków i miejsc kultu.


I Ogólnopolski Zjazd Rodzimowierczy

Łódź, 24-25 sierpnia 2013 r. Relacja GW

 • Współorganizatorzy zjazdu:
  • Związek wyznaniowy Rodzima Wiara - reprezentowany przez: Stanisław Potrzebowski, Marcin "Wojnar" Sadowski;
  • Rodzimy Kościół Polski - reprezentowany przez Kazimierz Mazur, Lesza Ślężyńska, Ratomir Wilkowski;
  • Stowarzyszenie "Żertwa" - reprezentowane przez Patryk Wierzchoń;
  • Stowarzyszenie "Gontyna" - reprezentowane przez Tomasz Rogaliński;
  • Grupa WiD - reprezentowana przez: Witt Wilczyński, Anna Wilczyńska, Adrian Rokosz, Franciszek Piątkowski
  • Pagan Federation International - reprezentowana przez: Luiza Działowska;
 • Koordynator zjazdu: Ratomir Wilkowski, Rodzimy Kościół Polski

Źródła[edytuj | edytuj kod]