Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego: jak powinniśmy tworzyć metropolie?

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
niedziela, 1 lipca 2012
Urban sprawl as seen from Tokyo tower towards West.jpg

W najbliższych tygodniach powstanie grupa robocza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która zajmie się pracą nad wnioskami z konsultacji dotyczących metropolii.

27 czerwca na posiedzeniu Komisji MAC przedstawiono wyniki konsultacji metropolitalnych. Jak powiedział współprzewodniczący Komisji, szef MAC Michał Boni, chodzi o to, by precyzyjnie opisać narzędzia, jakie samorządy zamierzające stworzyć związki typu metropolitalnego powinny mieć do dyspozycji.

– Ważne, by dokładnie przeanalizować, jakie korzyści będą z tego mieć mieszkańcy – podkreślił Boni. Jego zdaniem nie powinno się budować jednolitego schematu metropolitalnego: władze samorządowe powinny mieć do dyspozycji zestaw narzędzi, z których będą mogły skorzystać, by wybrać rozwiązania najlepiej dla nich pasujące.

Uczestnicy dyskusji, w tym prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, podkreślali, że to dobrze, iż ewentualnych rozwiązań nie narzuca się z góry, tylko daje samorządom możliwość współpracy w ich wypracowywaniu od samego początku.

A problemów do rozwiązania będzie wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie finansowe. Zdanowska przytoczyła przykład z Łodzi: nie może budować torowisk tramwajowych w sąsiedniej gminie, a ta, biedniejsza, nie jest w stanie zdobyć na nie środków. Potrzebne jest więc rozwiązanie, które pozwoli na ułatwienie dojazdu do miasta mieszkańcom okolicznych wsi i miasteczek.

Metropolie – wielkie miejskie obszary tworzące się wokół dużego miasta, kilku dużych miast lub wielu miast – to dziś miejsca najbardziej prężnego rozwoju cywilizacji. Proces metropolityzacji toczy się na całym świecie, rolą władz publicznych jest umożliwienie powstawania takich miejsc, gdzie ludzie chcą się osiedlać i twórczo pracować.

Debata metropolitalna toczy się w Polsce od wielu lat, musimy wspólnie ustalić, na jakiej zasadzie osobne do tej pory organizmy samorządowe mają się łączyć. Żeby ułatwić tę rozmowę, MAC przygotowało Zieloną Księgę, w której przedstawiliśmy problemy dotyczące rozwoju wielkich miast i możliwe rozwiązania. Odpowiedzi spływały do końca maja. Powstał w ten sposób 734-stronnicowy dokument zawierający 158 odpowiedzi: 78 nadesłanych przez instytucje publiczne, 34 – przez podmioty pozarządowe, a 46 – przez osoby fizyczne i firmy prywatne.

Wynika z nich, że:

  • partnerzy są zwolennikami tworzenia związków międzygminnych (ewentualnie gminno-powiatowy – docelowo zaś powiatu metropolitalnego, bo to najwyraźniej wydaje się najlepszym rozwiązaniem);
  • proces powinien być oddolny – związki międzygminne powinny powstawać w konkretnym celu – do wykonywania jednego lub kilku zadań. Może to być np. tworzenie wspólnych planów przestrzennych, przygotowywanie strategii rozwoju całego obszaru oraz – co oczywiste – usprawnienia w organizacji transportu publicznego (nie zyskała więc poparcia idea przyjęcia ustawy wyznaczającej, gdzie i jak mają powstać metropolie);
  • administracja centralna powinna wspierać cały proces tworzyć do tego zachęty finansowe, które gwarantowałyby stałe źródło dochodu;
  • zdaniem respondentów proces ten musi się zakończyć konsolidacją terytorialną i zarządzaniem obszarem metropolitalnym na poziomie powiatu – ewaluację rozwiązań metropolitalnych należy zaplanować w okresie 5-7 lat. Wyznaczenie granic obszarów metropolitalnych (delimitacja) powinna nastąpić zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK). Na pytanie, kto powinien podejmować ostateczną decyzję, uczestnicy konsultacji odpowiedzieli , że premier – w drodze rozporządzenia.

Źródła[edytuj | edytuj kod]