KRMC – rozporządzenia bez specyfikacji technicznej

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 10 października 2012

Specyfikację techniczną umieszczać powinno się w Biuletynie Informacji Publicznej albo w odpowiednim repozytorium, a konkretny akt prawny będzie informował tylko, gdzie te dane się znajdują – takie są rekomendacje zespołu, który został powołany przez Komitet Cyfryzacji do rozwikłania problemu, czy akty normatywne są właściwym miejscem do opisu funkcjonalności systemów informatycznych. Przewodniczący Komitetu, szef MAC Michał Boni zwrócił uwagę, iż doprowadziłoby to do absurdalnej sytuacji, że trzeba będzie aktualizować prawo za każdym razem, gdy zmieni się technologia.

Boni zaproponował, by przyjąć tę rekomendację przedstawioną przez Andrzeja Ręgowskiego, wiceministra w MAC odpowiedzialnego za informatyzację, jako wspólne ustalenie Komitetu i stosować ją od tej pory oraz zastanowić się nad przeglądem prawa pod tym kątem w przyszłości.

Komitet przyjął:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym,
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On–Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych,
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia,
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych,
  • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – Perspektywa 2020″ wraz z projektem Strategii.

Wywiązała się dyskusja nt. projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych – zdefiniowany tam rejestr infrastruktury w zamierzeniu Ministerstwa ma funkcjonować poza systemem teleinformatycznym. Przedstawiciel resortu argumentował, że zmiana tego oznaczałaby spore koszty. Min. Boni pokreślił, jak istotne może być włączenie rejestrów tworzonych przez instytucje publiczne do systemu teleinformatycznego w świetle dostępu do informacji publicznej i możliwości wykorzystania danych w przyszłości przez administrację czy obywateli. Na przyszłe posiedzenie Komitetu MTBiGM przygotuje dokładniejsze informacje o kosztach włączenia rejestru do systemu teleinformatycznego i o sytuacji w innych krajach UE.

Źródła[edytuj | edytuj kod]