Fundusz Kościelny: o tym, co nastąpi dalej, zadecyduje Rada Ministrów

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
piątek, 11 maja 2012

Po dwóch miesiącach rozmów między rządem a stroną kościelną w sprawie zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym udało się osiągnąć dużą zbieżność stanowisk. Nie ustalono jednak najważniejszych kwestii: jak wysoki ma być odpis podatkowy oraz jak długi będzie okres przejściowy po wprowadzeniu nowego sposobu finansowania.

- Otwarcie mówimy o różnicach. Informacje o stanie negocjacji zostanie przekazana Radzie Ministrów. W ciągu dwóch tygodni będziemy wiedzieli, jaki jest grunt do dalszych rozmów – powiedział Michał Boni, przewodniczący Zespołu Roboczego do spraw Finansów Rządowej Komisji Konkordatowej. W konferencji prasowej uczestniczył też metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, przewodniczący Zespołu Roboczego Kościelnej Komisji Konkordatowej.

Minister Boni podkreślił bardzo dobry klimat rozmów. Kardynał Nycz mówił, o tym, jak trudne, ważne i zarazem przełomowe jest nowe podejście do problematyki finansowania Kościoła. – W innych krajach wprowadzenie odpisu podatkowego i jego wysokość były długo dyskutowane. My rozmawiamy tylko dwa miesiące, a posunęliśmy rozmowy w kilku ważnych kwestiach. Zostały jedynie dwie kwestie sporne ściśle ze sobą połączone.

15 marca rząd zaproponował, by usamodzielnić składki płacone na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Fundusz Kościelny powołany do życia ustawą z 1950 r. zastąpiony zostałby odpisem podatkowym: obywatele mieliby prawo wskazać, który Kościół chcą wesprzeć 0,3 procenta płaconego przez siebie podatku.

- To bardzo ważna zmiana, bo łączy się z realnym poczuciem wspólnoty. Przenosi finansowanie z dotacji rządowej na decyzję obywateli. – powiedział 11 maja Boni.

Ustalenia[edytuj | edytuj kod]

  • Wszyscy mają pełną świadomość ograniczeń finansowych państwa. Dlatego strona kościelna zadeklarowała, że nie interesują ją kwoty wyższe niż obecny Fundusz Kościelny, nawet gdyby okazało się, że z odpisów podatkowych wpłynęłoby więcej pieniędzy – powiedział Boni.
  • Jest zgoda na przygotowanie umowy między Konferencją Episkopatu Polski a rządem. Ta umowa będzie podstawą do przygotowania ustawy, która regulować będzie relacje państwo-Kościół w kwestiach finansowych – powiedział kardynał Nycz powołując się na stanowisko Rady Biskupów Diecezjalnych ustalone 2 maja na Jasnej Górze..

- Wypracowanie ustawy, która regulowałaby stosunki państwo-Kościół w kwestiach finansowych byłoby dobrym rozwiązaniem – dodał Boni.

  • Potrzeba również jasnego rozliczenia działalności Funduszu Kościelnego. Koniecznym jest również rozliczenie i pokazanie pełnych skutków ustawy o dobrach martwej ręki z 1950 r. – dodał kardynał Nycz.

Rozbieżności[edytuj | edytuj kod]

Rozbieżności dotyczą wysokości odpisu podatkowego i sposobu jego wprowadzania.

Boni wyjaśnił, że przygotowując się do negocjacji strona rządowa wykonała szereg wyliczeń i symulacji. Dlatego Boni jest skłonny nadal rozmawiać o odpisie na poziomie 0,3 proc. i pracować nad rozwiązaniami szczegółowymi na okres przejściowy. Chodzi o czas, kiedy ludzie nie będą jeszcze w pełni korzystali ze swego prawa do wspierania Kościołów odpisem podatkowym. – Bierzemy też pod uwagę sytuację mniejszych kościołów – zaznaczył Boni.

Strona kościelna uważa, że szacunki rządowe są zbyt optymistyczne. – Nie jesteśmy zainteresowani kulawym mechanizmem, który po wprowadzeniu musiałby być poprawainy. Przedstawione wyliczenia są tylko symulacją opartą na niepełnych przesłankach. Doświadczenia związane z przekazywaniem 1 proc. podatku na działalność organizacji pozarządowych tak łatwo się tu nie przekładają – odparł kardynał Nycz. – Nasze szacunki są bardziej pesymistyczne, czy może bardziej realistyczne. Rządowe – są bardziej optymistyczne. Co dobrze świadczy o rządzie – uśmiechnął się.

- Jeśli nie uda się nam porozumieć, będzie funkcjonowało stare rozwiązanie – zaznaczył Boni.

Minister Boni spotkał sie dziś także z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Tematem były sprawy związane z likwidacją Funduszu Kościelnego. Michał Boni przedstawił stanowisko rządu. Jest takie samo, jak to przedstawione Komisji Episkopatu Polski.

Mnister Boni przedstawi Radzie Ministrów stanowiska poszczególnych Kościołów dotyczące wysokości odpisu podatkowego na Kościoły oraz okresu przejściowego dla zmian zachodzących w Funduszu Kościelnym.

Źródła[edytuj | edytuj kod]