Berlin: odbyło się spotkanie organizacji związanych z wolną kulturą "Global Melt"

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 1 kwietnia 2011
N icon culture.png

W dniach 27-29 marca w Berlinie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związanych z wolną kulturą, poświęcone budowaniu społeczności wolnej kultury, a przede wszystkim organizowaniu wydarzeń.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Michelle Thorne – do niedawna koordynatorkę globalnej sieci Creative Commons, a od marca osoby odpowiedzialnej za organizację wydarzeń w Mozilla Foundation.

Punktem wyjścia były dwie obserwacje – że w świecie wolnej kultury organizuje się bardzo dużo wydarzeń – czasem bez jasnego celu, wierząc w założenie, że każde wydarzenie warto robić, bo buduje wspólnotę. Po drugie, jak zauważa Michelle, „wydarzenia są mikrokosmosem społeczności, w którym dzieją się te same procesy, co w całej organizacji”.

Spotkanie było okazją dla porównania działań i podejścia Creative Commons z dwoma największymi projektami i społecznościami wolnej kultury, skupionymi wokół Wikipedii i Mozilli, oraz z szeregiem innych, mniejszych projektów.

Berlińskie spotkanie jest początkiem planowanej serii spotkań, organizowanych jako elementy innych, większych wydarzeń. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele polskiego oddziału Creative Commons: Alek Tarkowski i Kamil Śliwowski, którzy już wstępnie zdeklarowali zorganizowanie podobnego wydarzenia w Warszawie.

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „Global Melt, 27-29 marca, Berlin”, napisanego przez Alka Tarkowskiego, opublikowanego w serwisie Creative Commons Polska (więcej informacji).