34. posiedzenie Sejmu IX kadencji

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
piątek, 9 lipca 2021
Sejm 433.jpg

7 i 8 lipca 2021 roku odbyło się 34. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Porządek obrad[edytuj | edytuj kod]

7 lipca[edytuj | edytuj kod]

 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1341) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – uzasadnia Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1164 i 1335) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Andrzej Kosztowniak.
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 1228 i 1370) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Tomasz Ławniczak.
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1346 i 1369) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Ewa Malik.
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1277 i 1371) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Andrzej Kosztowniak.
 • Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1266 i 1290) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Anna Paluch.
 • Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1275 i 1295) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Anna Paluch.
 • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druki nr 1088 i 1367) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Bożena Borys-Szopa.
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druki nr 1281 i 1363) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Artur Szałabawka.
 • Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1343 i 1359) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Jan Duda.
 • Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1339 i 1360) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Dariusz Bąk.
 • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1372 i 1374) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.

8 lipca[edytuj | edytuj kod]

 • Pytania w sprawach bieżących
 • Informacja bieżąca
 • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1341 i 1386) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – sprawozdawca poseł Piotr Babinetz.
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich (druk nr 1314) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (druk nr 1313) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – uzasadnia Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 1140 i 1209) – głosowanie
 • Informacja Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od dnia 4 marca 2016 r. w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070) we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był Daniel Obajtek – obecny Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. – głosowanie
 • Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 1361 i 1365)
 • Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1384)
 • Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej (druki nr 1101, 1147 i 1147-A) – trzecie czytanie – sprawozdawca poseł Tomasz Zieliński.
 • Informacja z wykonania w 2020 roku programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2021 wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druki nr 1102 i 1179) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół – wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Artura Szałabawki.

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]